A Kazinczy Ferenc Társaság kitüntetettjei

2004:
Csáki Imre csoportvezető
Hazagh Mihály főelőadó

2003:
Szabó Sándorné tanárnő
Varga József iskolaigazgató

2002:
Kissné Nagy Zsuzsa pénztáros

2001:
Dr. Kamody Miklós postatörténész
Dr. M. Pásztor József irodalomtörténész

2000:
Panyuscsik Jánosné iskolaigazgató
Feketéné Bíró Edit titkárnő
Dr. Viga Gyula etnográfus

1999:
Kovács Sándor Iván dr. irodalomtörténész
Pásztor Emil dr. nyelvész

1998:
Dr. Kováts Dániel főiskolai tanár

1997:
Ványay László iskolaigazgató
Ványay Lászlóné pedagógus

1996:
Bojtor István ref. lelkész, író
Bojtor Istvánné helytörténész
Pozbai Dezsőné pedagógus

1995:
Dr. Telegdi Imre ref. lelkész

1994:
Dr. Csorba Csaba történész
Dr. Hőgye István történész

1993:
Nagy Géza tanár, etnográfus

1992:
Gulyás Mihály író
Érsemlyén faluközössége

1991:
Ködöböcz József neveléstörténész

1990:
Z. Szabó László irodalomtörténész

1989:
Dr. Deme László nyelvész
Dr. Szilágyi Ferenc irodalomtörténész